Jā, tas ir  Ass !!!
DISCLAIMERIS | VĒSTIS | MURDS | DIENAS ZLOBA | GALLERIA DELL ARTE
-------%-------
TAUTU D. PAVILJONS | PILSĒTAS ARCHIVS | TĪKLĀ | RAXTI | TAVA ANEC

© 1997 - 1998 ASS
Raxtiet : ass#ass.lv